Een virtuele assistent voor iedere communicatieprofessional

Deborah-Nas_zw705x220.png

« Wees niet bang voor kunstmatige intelligentie. Omarm het! » Deze boodschap heeft Deborah Nas, deeltijdhoogleraar Strategic design for technology-based innovation bij Industrieel Ontwerpen in Delft en innovatieadviseur bij uiteenlopende bedrijven. Ze is keynote speaker tijdens C-day19 en werd voor het vakblad C geïnterviewd.

« Kunstmatige intelligentie heeft de grootste impact op kantoorwerk. Wij kunnen als mens niet goed met veel data omgaan. Artificial Intelligence, ofwel A.I., biedt daar uitkomst. Een toepassing is het scannen en analyseren van de berichtgeving in sociale media en kranten. Met A.I. krijg jij als communicatieprofessional binnen enkele seconden antwoorden op vragen als: wie zijn de ‘key influencers’, over welke thema’s wordt er gecommuniceerd, hoe denken mensen daarover, zijn er regionale verschillen. In de toekomst zal het zelfs mogelijk zijn om algoritmes vragen te laten opstellen die passen bij jouw interesses, zoals je ze zelf had kunnen bedenken. ‘Machine learning’ en ‘deep learning’ gaan dit mogelijk maken, mits er voldoende artikelen en uitingen op sociale media van jou te vinden zijn. Hoe meer data, hoe beter het algoritme zijn werk kan doen », vertelt Deborah.

Benieuwd naar het hele artikel? Lees hier het interview dat verscheen in C #3 – juni 2019.

…read more

Source: Logeion

    

Het communicatievak staat deze week bij BNR in de schijnwerpers!

BNR Big Five alle geïnterviewden 705x220.jpg

Mooi nieuws: om het communicatievak in de schijnwerpers te zetten is Logeion een samenwerking met Business Nieuws Radio (BNR) gestart. Met als resultaat dat het programma BNR’s Big Five deze hele week over communicatie gaat. Iedere werkdag, van 10 tot 11 uur in de ochtend, wordt een collega uit ons vak geïnterviewd door BNR-presentator Roelof Hemmen.

Mooi nieuws: om het communicatievak in de schijnwerpers te zetten is Logeion een samenwerking met Business Nieuws Radio (BNR) gestart. Met als resultaat dat het programma BNR’s Big Five deze hele week over communicatie gaat. Iedere werkdag, van 10 tot 11 uur in de ochtend, wordt een collega uit ons vak geïnterviewd door BNR-presentator Roelof Hemmen.

Vandaag trapt voormalig journalist en communicatiebaas Jan Driessen van Q&A Communicatie af, morgen is niemand minder dan Diederik Broekhuizen van The Best Social aan de beurt en op woensdag 19 juni is het aan Communicatievrouw van 2015 Janneke Eigeman van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

Op donderdag 20 juni vindt de uitzending van BNR’s Big Five plaats vanaf C-day19 in Nieuwegein. In de mobiele BNR-studio wordt die dag gedragswetenschapper Rick van Baaren van de Radboud Universiteit geïnterviewd. Later die middag geeft hij ook nog een fasterclass op C-day19. Er zijn nog een aantal kaarten voor C-day19 beschikbaar, dus meld je snel aan via www.cday.nl!

Het laatste woord in de serie van vijf afleveringen is aanstaande vrijdag aan Minke Bijl, verantwoordelijk voor de communicatie bij DSM. We hopen natuurlijk dat er veel vakgenoten in staat zijn om de uitzendingen live te beluisteren. Dit kan op de radio, maar ook online. Maar mocht het jou niet lukken om live mee te luisteren; wees niet getreurd. Alle uitzendingen kunnen later ook als podcast worden beluisterd via https://www.logeion.nl/

Tot slot: we zijn natuurlijk hartstikke benieuwd naar jullie feedback op deze samenwerking tussen Logeion en BNR. Laat ons weten wat je ervan vindt en of we erin geslaagd zijn ons vak op een goede manier op de kaart te zetten.

…read more

Source: Logeion

    

Wat betekent het pensioenakkoord voor de zzp’er?

Op 4 juni hebben de sociale partners een principeakkoord bereikt over het pensioenstelsel. In het pensioenakkoord is de tweede pijler voor zelfstandig ondernemers meer toegankelijk geworden, maar worden zelfstandigen ook verplicht om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben. Hoe is dit akkoord ontstaan en wat betekent het voor jou als zzp’er?

Hoe is dit akkoord ontstaan?
Het pensioenakkoord is gesloten door sociale partners. De sociale partners worden traditioneel gevormd door werkgeversorganisaties, zoals VNO-NCW en MKB Nederland en werknemersorganisaties, zoals CNV en FNV. Vanuit de werknemersorganisatie bestaat steeds de grote wens om verplichtingen op te leggen aan zelfstandigen. Ten aanzien van een verplichte arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zzp’ers worden zij gesteund door politieke partijen, waaronder PvdA en GroenLinks. Het kabinet wil graag een pensioenakkoord en hebben daarvoor een meerderheid nodig in de Eerste Kamer. Daarvoor hebben ze de steun nodig van politieke partijen buiten de huidige coalitie. Dat is de reden waarom een verplichte arbeidsongeschiktheidsvoorziening onderdeel is geworden van dit pensioenakkoord.

Wat staat er in het akkoord over zzp’ers?
De wens van dit Kabinet om te komen tot een pensioenakkoord vraagt echter wel een groot offer. De vrijheid van ondernemen door de zzp’er wordt immers opgeofferd. Om een meerderheid te verkrijgen heeft het Kabinet toegegeven aan de eis van de PvdA en GroenLinks om een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering in te voeren.

Op het gebied van pensioen is er juist meer mogelijk geworden voor de zelfstandigen. De tweede pijler wordt meer toegankelijk voor zelfstandig ondernemers. Op deze manier wordt de keuzevrijheid van de zelfstandig ondernemers vergroot. De zelfstandig ondernemer kan nog steeds zelf beslissen hoe ze hun oudedagsvoorziening willen inrichten en de tweede pijler kan daar nu gemakkelijker een onderdeel van zijn.

Hoe gaan de maatregelen eruit zien?
Op welke manier de aangekondigde maatregelen worden uitgewerkt zal nog moeten blijken. Tijdens de persconferentie van afgelopen woensdag is niet duidelijk geworden op welke manier de maatregelen vorm krijgen. De partijen hebben aangegeven dat zzp-organisaties betrokken worden bij de uitwerking van de maatregelen, zo ook PZO.

Akkoord biedt ook kansen
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan in een persbericht dat met deze maatregel alle werkenden verzekerd zijn. PZO ziet in deze formulering een lichtpuntje. Met een basisvoorziening voor alle werkenden die betaalbaar is en acceptatieplicht met zich meebrengt, is een meerderheid van onze achterban het eens. Het gaat dan om een voorziening voor blijvende en gehele arbeidsongeschiktheid. In de uitwerking van deze voorziening zullen we dit steeds als uitgangspunt nemen.

…read more

Source: Logeion

    

Check in voor een trip door het land van de Omgevingswet!

website_705x220-26.jpg

Het kan je niet ontgaan zijn: de Omgevingswet komt eraan. Maar heb je scherp wat dat voor jou als communicatieprofessional inhoudt? Dat kom je te weten op het Praktijkcongres: Omgevingswet voor communicatieprofessionals, een initiatief van de themagroep Omgevingswet en communicatie. We gaan in gesprek met de groepsleden om meer te weten te komen over de Omgevingswet en wat we 4 juli op het congres kunnen verwachten.

Waar staat de Omgevingswet voor? Anke Glasmeier, communicatieliaison bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en lid van de themagroep, licht toe: « De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De wet biedt overheden, in het bijzonder gemeenten, de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een betere en snellere besluitvorming. »

De wet is ook behoorlijk complex. Het integreert het ruimtelijk domein met sociaal-maatschappelijke opgaven en duurzaamheidsdoelen als klimaatadaptatie. En de wet geeft meer ruimte aan, en daarmee ook meer verantwoordelijkheid bij, initiatiefnemers en inwoners. Anke: « Dat heeft dus nogal wat gevolgen voor de positionering en profilering van de organisatie waarvoor je werkt. Met elkaar werk je meer ten dienste van de maatschappelijke opgave. »

Harry Louwenaar, zelfstandig communicatiestrateeg en ook lid van de themagroep, vult aan: « De Omgevingswet is een goede aanleiding om als overheid eens goed in de spiegel te kijken. Deze reflectie op de eigen ambities en wenselijke rol lijkt me een mooie opgave voor communicatieprofessionals. Pak die spiegel, geef ook een persoonlijk antwoord op die vragen en entameer van daaruit intern het gesprek: Waar staan we als gemeente voor? Hoe zorgen we ervoor dat initiatiefnemers de rol pakken die de wet van hen vraagt? En hoe ver moeten we gaan om inwoners te faciliteren? Het helpt enorm als je je daar als provincie, gemeente of waterschap helder over uitspreekt. Over je eigen ambities en over hetgeen je wel en niet kan bijdragen aan het realiseren daarvan. »

« Voor de communicatieprofessionals ligt de uitdaging om dit met goede communicatie en participatie te ondersteunen », stelt themagroepslid en participatie-expert Eric Vink. « Door niet alleen ‘doorgeefluik’ van boodschappen te zijn, maar ook adviseur, verbinder, facilitator en coach. Wij hebben immers verstand van hoe je ‘buiten naar binnen haalt’ en ‘binnen naar buiten brengt’. Met de nadruk die de wet legt op participatie word je uitgedaagd goede interactie tot stand te brengen. Daar kan je je collega’s bij op weg helpen. Maar je moet ook nadenken over hoe je de kwaliteit van participatie borgt als straks de initiatiefnemer verantwoordelijk is voor het organiseren ervan. Worden de verschillende belangen voldoende meegewogen? Wie bepaalt wat goede participatie is? Wat is straks de rol en positie van de gemeenteraad? Het vak wordt er alleen maar leuker op! »

Het Praktijkcongres: Omgevingswet voor communicatieprofessionals op 4 juli is een samenwerkingsverband tussen Logeion, gemeente Rotterdam, Ministerie van BZK (programma Aan de slag met de Omgevingswet) en met medewerking van VNG. « Op het praktijkcongres bieden we voor elk wat wils », zegt Eric, …read more

Source: Logeion

    

Cyriel Kortleven is de nieuwe keynote op C-day19!

Cyriel Kortleven 705x220.jpg

Cyriel Kortleven is als nieuwe keynote toegevoegd aan het programma op C-day19 ter vervanging van Patrick Stal. Cyriel is expert op het gebied van verandermanagement en heeft als missie om een inspirerende boost te geven aan de creatieve en ondernemende mindset van professionals bij verandering. In dit interview vertelt Cyriel waarom een verandermindset voor communicatieprofessionals van groot belang is en hoe je medewerkers in de organisatie succesvol meekrijgt in deze mindset.

Cyriel, je missie is: een inspirerende boost geven aan de creatieve en ondernemende mindset van professionals bij verandering. Hoe is deze missie ontstaan?
« Een open attitude en creatief naar de wereld durven kijken is cruciaal in deze tijd waar continue verandering plaatsvindt. Desondanks heb ik het gevoel dat een groot deel van de (grotere) bedrijven blijft vasthangen in de status quo. Men vindt verandering vaak oké, zolang het weinig impact heeft op hun eigen gedrag of hun eigen leven. Want dan komen de ‘ja maar’s’ ineens tevoorschijn. Dat is ook logisch, want mensen zijn gewoontedieren en verandering brengt automatisch angst en onzekerheid met zich mee. Je weet vaak niet of de verandering echt een verbetering zal zijn. In de beginfase van een verandering moet je extra energie, tijd en geld investeren en dat is spannend. Vandaar dat verandering bij veel mensen een negatief beeld en verkeerde verwachtingen opwekt. Terwijl verandering helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Door alvast te accepteren dat verandering sowieso zal plaatsvinden, kunnen we de negatieve energie (die we normaal in de weerstand zouden stoppen) best omzetten naar een nieuwsgierige energie om nieuwe dingen op kleine schaal uit te proberen. Dan blijkt de verandering toch vaak mee te vallen en niet zo erg te zijn als de ‘angstscenario’s’ die we in ons hoofd bedacht hadden. En dat is een boodschap die ik heel graag in de wereld wil zetten. »

Waardoor is deze missie bij jou ontstaan?
« Ik heb Economie gestudeerd en daar leer je heel vaak dat er slechts één juist antwoord is, maar dat is in de praktijk helemaal niet zo. De wereld verandert continu dus de « antwoorden » veranderen ook steeds. In de wiskunde klopt het dat er slechts één antwoord is op de vraag ‘Hoeveel is 1+1?’ Maar als je diezelfde som in een context van 1 man en 1 vrouw plaatst, zou het antwoord wel eens 3 of meer kunnen zijn, aangezien er baby’s van kunnen komen. En zo zijn er eigenlijk voor bijna alle problemen die we hebben in deze wereld alternatieve oplossingen mogelijk. We zijn namelijk geneigd om in vaste denkpatronen te blijven hangen. De uitdaging is dus enerzijds je oordeel van de ‘juiste oplossing’ los te laten en anderzijds via diverse manieren naar de wereld kijken waardoor je vanzelf nieuwe oplossingen kunt ontdekken. Ik heb heel veel trainingen verzorgd rondom bedrijfscreativiteit en honderden brainstormsessies begeleid. Sinds vijf jaar heb ik mijn droombaan als spreker gevonden door mijn boodschap op een hele simpele, pragmatische manier te delen over heel de wereld. »

« De uitdaging is enerzijds je oordeel van de ‘juiste oplossing’ loslaten en anderzijds via …read more

Source: Logeion

    

Tweede digitale magazine: Bemachtig jij een van de laatste kaartjes voor C-day19?

Koffie drinken met Japke-d Bouma, als gastredacteur ‘behind the scenes’ meekijken op C-day19 of laat jij een nieuwe nieuwe profielfoto van jezelf maken? Dit zijn een aantal prijzen waar jij kans op maakt! Magazine on the Spot maakte al een keer eerder voor Logeion een digitale magazine. En nu is het tijd voor de tweede editie waarin jij onder andere kunt lezen waarom jij C-day19 niet mag missen!

Je leest leuke feitjes over C-day, het gaat in dit magazine over de toekomst en al het andere…lees het vooral. Klik op de afbeelding om dit digitale magazine te lezen.

Benieuwd naar de eerste digitale teaser? Die kun je ook via deze link lezen.

Het aftellen is begonnen. Nog een week te gaan en dan vindt C-day19 voor de vijfde keer plaats. Inmiddels is C-day uitgegroeid tot het grootste Europese communicatiecongres waar jij voorbereid wordt op de toekomst, want ben jij al future proof? De kaartverkoop gaat hard, maar liefst 83% van de tickets is uitverkocht dus pak jij één van die laatste kaartjes?

…read more

Source: Logeion

    

Leer de zes finalisten van de Communicatieverkiezingen 2019 kennen

Awards_705x220.png

Volgende week is het zover: C-day19. Dé dag waarop duidelijk wordt wie de Communicatieman/vrouw van 2019 en het CommunicatieTalent van 2019 zijn. Als bezoeker van C-day19 kun je tijdens het congres stemmen op je favoriet. Dus hoog tijd om alvast de finalisten en hun cases te leren kennen.

Voor beide titels zijn drie finalisten in de race. De drie finalisten van de Communicatieman/vrouw van 2019 pitchen hun case op het podium van C-day19 en de talenten laten in een vlog zien waarom zij de prijs moeten winnen. Het publiek stemt op hun favoriet (de uitkomst van deze stemming telt als één jurystem) en de jury beslist wie er met de titel vandoor gaat.

Communicatieman/vrouw van 2019

De jury van de Verkiezing Communicatieman/vrouw van 2019 heeft drie finalisten gekozen: Arnold Drijver (HEMA), Annette Reijersen van Buuren (Stichting CPNB) en Bart Scholten (a.i. Gemeente Zaanstad).

Arnold, hoofd Communicatie bij HEMA, gelooft dat de toegevoegde waarde van communicatie steeds meer zal liggen in het succesvol navigeren tussen verschillende in- en externe belangen en verantwoordelijkheden en het vermogen deze op één lijn te brengen. Afgelopen jaar is HEMA verkocht en in dit proces lag een grote rol voor Arnold. Medewerkers van HEMA werden gedurende dit jaar meegenomen in het hele verkoopproces en werden van iedere stap op de hoogte gehouden. Ongekend transparant en daarmee uniek binnen het communicatievakgebied. Ondanks de financiële belangen en de afbreukrisico’s, kreeg de afdeling Communicatie het voor elkaar om het traditionele advies van advocaten en bankiers van ‘geen commentaar’ tijdens dit soort processen om te buigen naar openheid van zaken.

Als Manager Merk, Marketing & Communicatie bij Stichting CPNB is Annette verantwoordelijk voor een merkportfolio van tien merken ten behoeve van leesbevordering en boekbezit in Nederland. Afgelopen jaar introduceerde ze het ‘merkdenken’ in het boekenvak, waarbij ze koos voor sturing op de lange termijn om mensen aan het lezen te krijgen en houden. Ze koppelde de merkstrategie aan het werken op basis van data en insights. Dat alles met succes, waardoor ze een groter bereik creëerde voor de boodschap en de boodschap relevanter werd door diverse content en storytelling onder andere op social media.

Toen bleek dat de nationale intocht van Sinterklaas plaats zou vinden in Zaandijk/Zaanse Schans heeft de gemeente Zaanstad Bart gevraagd om als ‘Chief Sinterklaas Officer’ de communicatie van dit evenement in goede banen te leiden. Om dit te bereiken is er een intensief traject doorlopen waarbij er ruimte was voor uitwisseling van standpunten door onder andere de ‘Zaanse Dialogen’. Strategische communicatie is op elk vlak van de projectorganisatie ingezet. Hierdoor is een context ontstaan waarbij er op lokaal niveau een oplossingsrichting is ontwikkeld voor een zwaar gepolariseerde nationale discussie.

CommunicatieTalent van 2019

Deze drie jonge communicatieprofessionals hebben de finale bereikt van de Verkiezing van het CommunicatieTalent van 2019: Marlon van den Besselaar (Bex*communicatie), Stefan Meershoek (PGGM) en Robina Weermeijer (Boehringer Ingelheim). « De drie finalisten zijn verschillend, maar dat …read more

Source: Logeion

    

Je hebt nog maar 2,5 week de tijd om jouw project in te zenden voor de Galjaardprijs 2019!

Galjaard-winnaars2018_705x220.png

Ken jij een inspirerend, innovatief en effectief communicatieproject in het publieke domein of over een maatschappelijk onderwerp? Wij zijn nog steeds op zoek naar projecten, acties en campagnes die vakgenoten inspireren, vernieuwend zijn en resultaat opleveren. Heb jij meegewerkt aan zo’n project bij de overheid, in de zorg of het onderwijs? Zend dat dan in en maak kans op de prijs! Je hebt nog tot en met 1 juli om in te zenden via www.galjaardprijs.nl.

Vorig jaar ging het project ‘Elfwegentocht’ van Stichting Fossylfrij Fryslân er met de prijs vandoor. Zij waren er op een bijzondere manier in geslaagd om in korte tijd velen te mobiliseren om zich twee weken fossielvrij te verplaatsen. De vakjury was erg onder de indruk van de beweging die tot stand was gekomen en die ook vandaag de dag nog steeds doorgaat. Naast de Galjaardprijs, waarin de winnaar door de vakjury wordt gekozen, wordt ook de publieksprijs uitgereikt, die door het publiek wordt gekozen. Het project ‘Mag ik bij jou wonen?’ van Oosterbreedte, in opdracht van jeugdzorgorganisatie Jarabee, won vorig jaar deze prijs met 44 procent van de stemmen. Een korte terugblik op de Galjaarddag 2018 en de prijswinnaars bekijk je hier.

Wil jij kans maken op een van de twee prijzen? Zorg dan dat je voor 1 juli jouw project inzendt! De winnaar wordt bekendgemaakt op 31 oktober 2019 tijdens het Nationaal Congres Publieke Communicatie. Ga voor meer informatie en het inzenden van jouw project naar www.galjaardprijs.nl.

…read more

Source: Logeion

    

5 tips voor excellente employer branding

Blog Employer Branding 705x220.jpg

Bevlogen medewerkers aantrekken én behouden voor jouw organisatie. Het is een flinke uitdaging. Employer branding is niet voor niets een hot item. Maar wat is het? En hoe ga je ermee aan de slag? Op 4 juni organiseerden Logeion, Future Communication en Sogeti, de workshop Employer Branding. Heb je het gemist? De sprekers van de workshop, Lotti Zwemmer en Fedoua Azhgiri, delen 5 tips met je!

Het hele artikel lees je op de website van Future Communication.

…read more

Source: Logeion

    

Logeion-bestuursupdate | mei 2019

Woensdag 15 mei 2019 kwam het Algemeen Bestuur van Logeion bij elkaar op het Omnicom in Amstelveen, thuisbasis van bestuurslid Rosalinde van de Wall. Net als altijd begint het bestuur met een update vanuit het bureau over hoe het gaat met de vereniging.

De cijfers van de eerste vier maanden van 2019 zijn positief. De groei van het aantal leden van Logeion gaat gestaag door en het aantal leden dat opzegt is behoorlijk teruggebracht. Daarbij speelt de vernieuwde contributiefactuur een belangrijke rol; er is veel energie in gestoken om de factuur aantrekkelijker te maken en ook te gebruiken om aan te geven wat Logeion allemaal doet. En dat lijkt zijn vruchten af te werpen. Ook het aantal vacatures op de website blijft op een hoog niveau en het aantal bezoekers dat naar Logeion-bijeenkomsten gaat, is nog nooit zo hoog geweest als in de eerste vier maanden van het jaar. Er zaten dan ook een aantal grote klappers tussen. De bijeenkomst met Ben Tiggelaar en met Karel Winkelaar werden zeer goed bezocht.

De professionalisering van C-day19 heeft impact op de manier waarop we C-day19 organiseren. We zijn namelijk gebruik gaan maken van extern support. En dat lijkt naast een korte-termijnoplossing ook steeds meer oplossing voor de lange termijn te worden. Hiervoor is gekozen, omdat we keuzes moeten maken in wat we zelf kunnen organisatie, samen met onze leden kunnen doen en waar we hulp van buiten (via onze partners) kunnen inzetten. Die beweging is al gemaakt rondom het accountmanagement van partners en sponsoren en ook is deze support bij grote evenementen, zoals bij C-day meer dan logisch. C-day19 loopt overigens goed en de ambitie is om het aantal bezoekers van 2018 te overtreffen.

Vervolgens is het bestuur doorgegaan met de jaarrekening waarop door penningmeester Robert van Vliet een toelichting is gegeven. Het jaar 2018 was ook financieel een goed jaar, mede dankzij een eenmalige bate als resultaat van de integratie van Cascadis en Logeion, waardoor het eigen vermogen verder is toegenomen. Solvabiliteit en liquiditeit van de vereniging zijn prima in orde en Logeion blijft in staat om de noodzakelijke investeringen (bijvoorbeeld in IT) te doen en alvast geld te reserveren voor het Lustrum in 2021. Na de jaarrekening richtte het bestuur zich op de voorbereiding voor de Algemene Leden Vergadering die op 22 mei 2019 in Utrecht plaatsvindt; een mooie gelegenheid om de leden een update te geven hoe het met Logeion gaat. Op de ALV zullen we ook een contributieverhoging voorstellen die per 1 juli 2019 ingaat; een verhoging van €5 voor leden en een verhoging van €2,50 voor Young Logeion-leden. Voor studenten en voor leden die bij erkende goede doelen werken blijft de contributie ongewijzigd. De contributieverhoging gaat in per 1 juli en heeft dus geen effect op de contributie van de leden voor 2019. De verhoging is een compensatie voor de inflatie van de afgelopen jaren en de toegenomen kosten alsook verdere investeringen in de vereniging mogelijk te maken.

Tenslotte is het bestuur nog een keer door het voorstel gegaan dat door …read more

Source: Logeion