Logeion en Van der Hilst Communicatie intensiveren samenwerking

Van der Hilst - 705x220.jpg

Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals, en Van der Hilst Communicatie gaan nog intensiever samenwerken. De twee organisaties hebben een drietal intensieve middagworkshops samengesteld die twee keer in 2019 worden aangeboden. Deze workshops richten zich op het (verder) ontwikkelen van vaardigheden voor communicatieprofessionals. De onderwerpen zijn: ‘Adviseren & beïnvloeden’, ‘De communicatieprofessional als trainer’ en ‘Coachend adviseren’.

Folkert Reith, adjunct-directeur van Logeion, is blij met deze volgende stap in de samenwerking. “Wij geloven in de kracht van samenwerking en kennisdeling. Tussen vakgenoten, maar ook tussen organisaties. Met deze stap verbreden we het programma-aanbod voor onze leden en andere geïnteresseerden. Met elkaar in gesprek gaan en door anderen aan het denken worden gezet, is vaak een goede manier om van elkaar te leren. Maar met inhoud alleen red je het niet als communicatieprofessional. Je moet ook vaardigheden bezitten en die ontwikkel je door aan de slag te gaan met de praktijk. Naast het grote aanbod voor inspiratie en kennisoverdracht breiden we met deze workshops de praktische componenten in het programma-aanbod uit.”

Simone Dorreboom, directeur en partner Van der Hilst Communicatie, vindt deze stap natuurlijk en vanzelfsprekend, want sinds jaar en dag is Van der Hilst betrokken bij de beroepsorganisatie. Of het nu gaat om de oprichting van het Centrum Strategische Communicatie en de Leerstoel Strategische Communicatie of de ontwikkeling en toepassing van de beroepsniveauprofielen. Logeion en Van der Hilst Communicatie zijn ervan overtuigd dat deze volgende stap in de samenwerking bijdraagt aan een sterker communicatievak. En beide partijen geloven dat professionele communicatie wezenlijk bijdraagt aan gezonde organisaties en onmisbaar is voor onze economie en samenleving. Van der Hilst Communicatie ondersteunt communicatieprofessionals met opleiding en training en deze workshops dragen daar ook aan bij.

Op 14 maart 2019 vindt de eerste workshop plaats over het onderwerp: ‘De communicatieprofessional als trainer‘ in Amsterdam. Op 4 april 2019 wordt de workshop ‘Adviseren & beïnvloeden gegeven en op 23 mei de workshop ‘Coachend adviseren‘.

…read more

Source: Logeion

    

Logeion-bestuursupdate | januari 2019

LOGNW_Vergadertafel.jpg

Op woensdag 16 januari was de eerste Logeion-bestuursvergadering van 2019 op het Logeion-kantoor in Den Haag. We beginnen de bestuursvergadering altijd met een korte update van het bureau n.a.v. de meest recente cijfers. December was een bijzonder goede maand op het gebied van vacatures die op de Logeion-website werden geplaatst. Deze lijn willen we in 2019 door blijven trekken, net als de ledengroei.

Ook werd nog even stil gestaan bij de investeringen in IT die eind december zijn gerealiseerd. We zijn van IT-provider veranderd en de helft van de bureaumedewerkers heeft nieuwe hardware (laptops, docking stations) en software gekregen.

Na de notulen werd kort de nieuwjaarsbijeenkomst besproken. We zijn allemaal bijzonder tevreden met de opzet van de nieuwjaarsbijeenkomst. De locatie is goed, de vorm is goed, het aantal aanwezigen is hartstikke goed en ook de feedback van de mensen die er waren, was heel fijn. We zijn mooi op weg om de netwerkbijeenkomst voor het vak te worden. Vervolgens is uitvoerig gekeken naar de conceptbegroting voor 2019. Het bestuur is in grote lijnen eens met de voorgestelde begroting en vraagt het bureau om een aantal aanpassingen in begroting aan te brengen, zodat er meer budget vrij wordt gemaakt voor ledenwerving en ledenbinding. De leden zijn immers het hart van de vereniging. De aangepaste versie van de begroting wordt spoedig met bestuur gedeeld.

Vervolgens keken we terug op de uitkomst van de keukentafelgesprekken. Ook bespraken we de gewenste vervolgstappen en de manier waarop de beleidsnota van de AOP hierin werd verwerkt. De keukentafelgesprekken zijn een belangrijk instrument voor de vereniging om van de actief betrokken leden te zien en te horen wat er onder de leden leeft, of we op koers liggen met Logeion en waar eventueel extra aandacht aan moet geven. Nu ligt de focus bijvoorbeeld op innovatie en uit de vorige keukentafelgesprekken is het idee van onze eigen online community Logeionline geboren.

Tijdens de bestuursvergadering werd ook nog kort een follow-up gegeven aan het punt dat tijdens de vergadering in december 2018 aan bod is gekomen: het toegankelijk maken van de Logeion-website. De gemakkelijk te realiseren aanbevelingen worden meegenomen bij de aankomende update van de website die voor eind januari staat gepland. Omdat C-DAY19 over vijf maanden is en de Communicatieverkiezingen in gang worden gezet, is het belangrijk dat de laatste puntjes op de i gezet worden.

Daarna werd flink wat tijd ingeruimd om gedachten uit te wisselen over het document dat door Rudolph is opgesteld. Als Communicatieman van het jaar loopt hij een jaar met het bestuur mee en hij heeft de kerstvakantie gebruikt om observaties over Logeion op te stellen en met ons te delen, op basis van zijn ervaring met Stichting Hulphond Nederland. Een aantal concrete ideeën waar we mee aan de slag zijn of gaan, het aanpassen van de website, nog eens een keer goed kijken naar onze missie, visie (de why van de vereniging) en deze vernieuwen waar nodig, ledenwerving en ledenbinding, strategiesessie samen met Young Logeion etc etc. Kortom, ideeën genoeg om volgende stappen te zetten.

De bestuursvergadering wordt …read more

Source: Logeion

    

Wim Elving: ‘We moeten ons niet in een depressie laten praten, maar gewoon zelf aan de slag gaan met het verduurzamen van de samenleving’

Sustainable-Society705x220website.jpg

Welke gedragsverandering is nodig om een duurzame samenleving te realiseren? En hoe draagt communicatie hieraan bij? Duurzaamheid is een lastig onderwerp vanwege de grote controverse die heerst rondom bijvoorbeeld energietransitie en klimaatverandering. Wim Elving, lector Sustainable Communication aan de Hanzehogeschool Groningen, werkt mee aan het Sustainable Society Event 2019 op 24 januari en geeft in dit interview antwoord op bovenstaande vragen.

Tijdens Sustainable Society Event 2019 presenteren jullie de nieuwe plannen voor het project ‘Bedrijfskracht’. Wat houdt Bedrijfskracht in?
« Bedrijfskracht rond de pilot af die we binnen veertien bedrijven hebben uitgevoerd. Het doel is om de bewustwording van het eigen energieverbruik te verhogen, juist door dit in teamverband te doen. Bedrijven doen mee, omdat ze hiermee actief hun MVO invullen en/of actief iets doen voor community building, HR of employer branding. Binnen bedrijven vormen we teams waarin mensen aan de slag gaan met energie en energiebesparing. Zo kunnen ze energiestekkers krijgen waarmee ze het verbruik van apparaten onderling kunnen vergelijken. Want niemand weet wat het verbruik precies inhoudt. Als ik je vertel dat jouw koelkast 400 KWh op jaarbasis verbruikt, dan zul je niet meteen in actie komen. Als je echter erachter komt dat de koelkast van jouw collega slechts 150 KWh verbruikt (en ruim zestig euro per jaar minder energiekosten heeft), dan zul je eerder geneigd zijn om jouw koelkast te vervangen of bij de aankoop van een volgende koelkast een energiezuiniger model kopen. Naast het onderdeel ‘speur de energieslurper’ hebben we ‘check je warmtelek’, waarmee je met een infraroodcamera een warmtebeeld van je huis kunt maken om te checken hoe goed het is geïsoleerd. Ook bieden we hulp aan bij de aanschaf van zonnepanelen, warmtepompen en isolatiemateriaal en via Bedrijfkracht kunnen mensen tegen 10% korting ledlampen kopen. »

Op 24 januari wordt er ook meer verteld over het project ’10.000 duurzame huishoudens’. Wat houdt dit project in? En wat willen jullie hiermee bereiken?
« Het project ’10.000 duurzame huishoudens’ vindt in Drenthe plaats, waarbij de provincie subsidiegever is. Eigenlijk beoogt dit project hetzelfde doel als Bedrijfkracht, namelijk mensen helpen met energiebesparing. Bij ’10.000 duurzame huishoudens’ wordt echter de warmtecamera nog niet gebruikt, maar worden wel huurders benaderd, waarmee we met energiearmoede en lagere sociaal-economische klassen in contact komen. »

Tijdens het event vindt ook een debat plaats met overheid, bedrijfsleven en burgercollectieven. Wat kunnen we hiervan verwachten?
« Het debat heeft als centraal thema klimaatdepressie gekregen; een beetje met een glimlach richting de publieke discussie. Momenteel lijkt men alleen maar aan klimaattafels elkaar de veren af te vangen en zich openlijk af te vragen of het bedrijfsleven nu wel of niet meer moet gaan betalen voor CO2-uitstoot. De onderwerpen: klimaat, milieu en energie lijken momenteel alleen maar te leiden tot negatieve reacties. Terwijl wij, zoals we ook aantonen, aangeven dat het makkelijk is om mee te doen. Als jij een gloeilamp van 40 watt vervangt door een ledlamp van 5 watt, bespaar je 22,42 euro per jaar! Kortom, we moeten ons niet in een depressie laten praten, maar gewoon zelf aan de slag gaan met het verduurzamen van …read more

Source: Logeion

    

Wil jij kennisdelen met jouw communicatiecollega’s in Suriname?

Webinar-2.jpg

Begin januari startte Logeion een intensieve samenwerking met de zusterverenigingen in Suriname. Daar werd direct al spontaan en hartverwarmend op gereageerd. En nu gaat het concreet worden: dit jaar wil Logeion een aantal webinars organiseren waarin Logeion-leden hun kennis op specifieke terreinen met de communicatiecollega’s in Suriname uitwisselen. Doe jij mee?

De data zijn al gepland en de volgende onderwerpen willen we graag aan bod laten komen:

  • 5 en 6 april: hoe schrijf je een SMART-communicatieplan?
  • 13 mei: wat zijn de vaardigheden waarover de huidige communicatieprofessional moet beschikken?
  • 9 augustus: hoe zet je marketingcommunicatie in als managementinstrument?
  • September (datum n.t.b.): de ins en outs van overheidscommunicatie
  • 11 november: van plan naar actie; hoe breng je een communicatieplan in de praktijk?

De webinars vinden plaats op een door Logeion gekozen locatie en vinden, vanwege het tijdsverschil met Suriname, laat in de middag Nederlandse tijd plaats. Dus wie o wie wil graag helpen? Ben jij een expert op een van de onderwerpen? Heb jij een mooie casus rondom een van de onderwerpen? Of heb je ervaring met het hosten van een webinar? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar info@logeion.nl, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!

…read more

Source: Logeion

    

Wil jij kennisdelen met communicatiecollega’s in Suriname?

Webinar-2.jpg

Begin januari startte Logeion een intensieve samenwerking met de zusterverenigingen in Suriname. Daar werd direct al spontaan en hartverwarmend op gereageerd. En nu gaat het concreet worden: dit jaar wil Logeion een aantal webinars organiseren waarin Logeion-leden hun kennis op specifieke terreinen met de communicatiecollega’s in Suriname uitwisselen. Doe jij mee?

De data zijn al gepland en de volgende onderwerpen willen we graag aan bod laten komen:

  • 5 en 6 april: hoe schrijf je een SMART-communicatieplan?
  • 13 mei: wat zijn de vaardigheden waarover de huidige communicatieprofessional moet beschikken?
  • 9 augustus: hoe zet je marketingcommunicatie in als managementinstrument?
  • September (datum n.t.b.): de ins en outs van overheidscommunicatie
  • 11 november: van plan naar actie; hoe breng je een communicatieplan in de praktijk?

De webinars vinden plaats op een door Logeion gekozen locatie en vinden, vanwege het tijdsverschil met Suriname, laat in de middag Nederlandse tijd plaats. Dus wie o wie wil graag helpen? Ben jij een expert op een van de onderwerpen? Heb jij een mooie casus rondom een van de onderwerpen? Of heb je ervaring met het hosten van een webinar? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar info@logeion.nl, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!

…read more

Source: Logeion

    

Wim Elving: ‘We moeten ons niet in een depressie laten praten, maar gewoon zelf aan de slag gaan’

Sustainable-Society705x220website.jpg

Wim Elving van Hanzehogeschool vertelt over Sustainability Society Event 2019 op 24 januari. Hoe ga je om met ambitieus project met negatieve associatie?

Jullie presenteren de nieuwe plannen voor jullie project Bedrijfskracht. Wat houdt Bedrijfskracht?
« Bedrijfkracht rond de pilot af die we binnen veertien bedrijven hebben uitgevoerd. Het doel is om de bewustwording van het eigen energieverbruik te verhogen, juist door dit in teamverband te doen. Bedrijven doen mee, omdat ze hiermee actief hun MVO invullen en/of actief iets doen voor community building, HR of employer branding. Binnen bedrijven vormen we teams waarin de mensen bezig gaan met energie en energiebesparing. Zo kunnen ze koffers krijgen met energiestekkers waarmee ze het verbruik van apparaten onderling kunnen vergelijken. Want niemand weet wat het verbruik precies is. Als ik jou zeg dat jouw koelkast 400 KWh op jaarbasis verbruikt, dan zul jij niet meteen in actie komen. Als je echter erachter komt dat die van jouw collega slechts 150 KWh verburikt, dan zul je eerder geneigd zijn om jouw koelkast te vervangen of als je daar geen geld voor hebt bij de volgende koelkast een energiezuiniger model kopen. (400 KWh is ongeveer 100 euro per jaar). Naast ‘speur de energieslurper’ hebben we ‘check je warmtelek’, waarmee je met een infraroodcamera een warmtebeeld van je huis kunt maken om te checken hoe het is geïsoleerd. We bieden hulp aan bij de aanschaf van zonnepanelen, warmtepompen en isolatiemateriaal en via Bedrijfkracht kunnen mensen tegen 10% korting ledlampen kopen.

Op 24 januari wordt er ook meer verteld over het project ’10.000 duurzame huishoudens’. Wat houdt dit project in? En wat willen jullie hiermee bereiken?
« Het project ’10.000 duurzame huishoudens’ vind in Drenthe plaats, waarbij de provincie subsidiegever is. Eigenlijk beoogt dit project hetzelfde doel als Bedrijfkracht, namelijk mensen helpen met energiebesparing. Bij ’10.000 duurzame huishoudens’ wordt echter de warmtecamera nog niet gebruikt, maar worden wel huurders benaderd, waarmee we met energiearmoede en lagere sociaal-economische klassen in contact komen. »

Tijdens het Sustainablity Society Event 2019 vindt ook een debat plaats met overheid, bedrijfsleven en burgercollectieven. Wat kunnen we hiervan verwachten?
« Het debat heeft als centraal thema klimaatdepressie gekregen; een beetje met een glimlach richting de publieke discussie. Momenteel lijkt men alleen maar aan klimaattafels elkaar de veren af te vangen en zich openlijk af te vragen of het bedrijfsleven nu wel of niet meer moet gaan betalen voor CO2-uitstoot. De Telegraaf komt met waanzinnige koppen. Kortom, de onderwerpen klimaat, milieu en energie lijken momenteel alleen maar te leiden tot negatieve reacties. Terwijl wij, zoals we aantonen, ook aangeven dat het makkelijk is om mee te doen. Als jij een gloeilamp van 40 watt vervangt door een ledlamp van 5 watt bespaar je 22,42 euro per jaar! Kortom, we moeten ons niet in een depressie laten praten, maar gewoon zelf aan de slag gaan met het verduurzamen van de samenleving en het versnellen van de energietransitie. »

Waarom is deze energietransitie nodig? En hoe is dat volgens u te versnellen?
« Zeker hier in Groningen weten we dat we van fossiele brandstoffen af moeten. Maar iedereen ziet …read more

Source: Logeion

    

Rudolph Strickwold: ‘We zetten mensen in hun kracht in plaats van een zielig verhaal te brengen’

Hulphond-Rudolph-Strickwold_705x220.jpg

Volgende week zijn we te gast bij Hulphond Nederland, op het opleidingscentrum in Herpen. De thuisbasis van directeur Marketing & Commercie Rudolph Strickwold, dé Communicatieman van het 2018. Waarom hij deze titel won vorig jaar op C-DAY? De jury roemde hem om zijn persoonlijke communicatie, wat misschien wel zijn sterkste kracht is. Benieuwd hoe hij deze kracht dagelijks inzet voor Hulphond Nederland, hoe hij met een goede campagne deze stichting weer financieel gezond heeft kregen én wat de titel Communicatieman van het Jaar hem heeft gebracht? We vragen het Rudolph!

Hulphond Nederland was tien jaar geleden op een haar na failliet. Wat zijn de belangrijkste stappen geweest om dit faillissement af te wenden en er weer een succesvolle stichting van te maken?
« We hebben bijna alles gedaan wat je je maar kunt bedenken », lacht Rudolph. « Laat ik er een paar noemen. Als eerste hebben we gewerkt aan een grotere bekendheid van de stichting en het nut en de relevantie van ons werk laten zien. We hebben actief de landelijke media opgezocht en nadrukkelijk social media ingezet, iets waar in die tijd maar weinig goede doelen gebruik van maakten. We hadden weinig tijd en geen geld. Door de inzet van social media konden we snel en zonder kosten een grote groep mensen bereiken. Dit heeft ertoe geleid dat veel particulieren en bedrijven ons wilden steunen. Ook heb ik ervoor gekozen om met de stichting een nieuwe weg in te slaan. Een nieuw logo, andere positionering, nieuwe waarden en normen… We vonden onszelf als het ware opnieuw uit. Dit hebben we met de hulp en steun van velen en zonder kosten kunnen realiseren. »

Je bedacht de campagne SUPERTEAMS, hoe belangrijk waren stakeholders in dit proces?
« Voor ons als goede doelenorganisatie zijn betrokken stakeholders een absolute must. Deze campagne staat voor de mensen en hun hulphonden die onder onze begeleiding dagelijks barrières overwinnen en topprestaties neerzetten. Dit zijn met recht Superteams! In het eerste jaar van de campagne zijn we mensen het ‘waarom’ gaan uitleggen. Onze hoofdboodschap is dat wij niet alleen veel verstand hebben van honden maar juist ook van mensen. Om echt te kunnen helpen, moet je immers precies weten wat iemand nodig heeft. Daarom zorgen wij voor begeleiding door deskundige trainers en therapeuten. In het tweede jaar van de campagne delen we vooral de mooie verhalen en positieve voorbeelden van onze Superteams. We zetten mensen in hun kracht in plaats van een zielig verhaal te brengen, hoe triest de aanleiding voor de aanvraag voor een hulphond vaak ook is. »

En hoe betrok je ze in het proces?
« We zijn op evenementen shawls met de tekst SUPERTEAMS gaan uitdelen aan onze brede groep van stakeholders en hebben iedereen die ons steunt aangesproken als supporter van onze SUPERTEAMS. De campagne is ingezet om stakeholders aan te moedigen in beweging te komen voor Hulphond Nederland. Mensen vinden het fijn onderdeel te zijn van een mooi verhaal en succes. Met onze campagne is dat meer dan gelukt. Het werd een jaar waarin wij de meeste nieuwe donateurs mochten verwelkomen …read more

Source: Logeion

    

Kom jij naar het Issuecongres 2019?

issueCongres705x220.jpg

Jaarlijks organiseert communicatieadviesbureau De Issuemakers het Issue Congres. Dit jaar vindt de 10e editie van het congres plaats op donderdag 24 januari a.s. in De Balie in Amsterdam. Tijdens deze boeiende middag worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke en politieke issues besproken. Met interessante sprekers, een lezing over het Issue van het Jaar 2018, de Issues to Watch voor het komend jaar en de uitreiking van de Issue Award.

ISSUE AWARD
De Issue Award wordt dit jaar voor de 10e keer uitgereikt aan een organisatie of persoon die in het afgelopen jaar een maatschappelijk issue succesvol heeft geagendeerd bij politiek en samenleving. De genomineerden zijn bepaald door een professionele vakjury onder leiding van Frits Wester en zijn inmiddels bekend: Tabaksverslaving van Benedicte Ficq en Wanda de Kanter, het Kinderpardon van Tim Hofman en de aandacht voor appen in het verkeer door de vader van de in 2015 verongelukt Tommy Boy: Michael Kulkens.

ISSUE VAN HET JAAR EN ISSUES TO WATCH
Kantar Public heeft onderzoek uitgevoerd naar het Issue van het Jaar 2018 en de Issues to Watch 2019. Het Issue van het Jaar 2018 is de marktwerking in de zorg, mede actueel geworden door het sluiten van diverse ziekenhuizen in 2018. De Issues to Watch geeft een overzicht van de issues die volgens het Nederlandse bevolking het meeste aandacht gaan krijgen of die het komend jaar op de agenda van politiek en samenleving moeten komen.

AANMELDEN
Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar voor deze middag. Aanmelden kan via deze link

…read more

Source: Logeion

    

De Logeion-nieuwjaarsborrel: succesvolle aftrap van het jaar

nieuwjaarsborrel705x220.gif

Gisterenmiddag liep COMM (Museum voor Communicatie) in Den Haag vol met ruim 170 leden en vrienden van Logeion voor de nieuwjaarsborrel. Een gezellige en leuke aftrap van het jaar waar Saskia Paulissen iedereen prikkelde en inzichten gaf in de verschillen van ‘seksen op de werkvloer’.

Met veel herkenbare situatieschetsen en humor legde Saskia uit wat de verschillen zijn tussen het mannelijk en vrouwelijk brein én waarom deze verschillen vaak zorgen tot verwarring in de communicatie. “Een tip voor het vrouwelijk brein? Communiceer met heldere signalen! Subtiele signalen komen niet aan bij het mannelijk brein. Een tip voor de mannen: vrouwen willen gehoord en begrepen worden. Laat zien dat je luistert; knik met je hoofd en maak geluid tussendoor (“uhu”)”, aldus Paulissen. André Manning kijkt met een goed gevoel terug op de bijeenkomst: “Een zaal die helemaal vol was, een leuke spreker en een geweldige sfeer. De nieuwjaarsborrel was een groot succes en is inmiddels een mooie traditie aan het worden om het Logeion-jaar mee te beginnen.”
Bekijk alle foto’s op onze Facebookpagina.

…read more

Source: Logeion

    

Ben Tiggelaar: ‘Verplicht jezelf om wekelijks tijd te nemen om je vakkennis te vergroten en te actualiseren!’

Ben-Tiggelaar_705x220.gif

Hoe maak je als adviseur het verschil? Wat is er nodig om een effectieve, vertrouwde adviseur te worden? Ben Tiggelaar, bestsellerauteur, internationaal spreker en gedragswetenschapper, vertelt ons tijdens de Masterclass op 6 februari over hoe je een topadviseur wordt. Een van zijn bekendste boeken is misschien wel ‘Dromen, durven, doen’. een boek dat gaat over hoe je jezelf het beste kunt managen. Wij zijn benieuwd naar zijn kijk op de communicatieprofessional van tegenwoordig. Wat is de gedroomde communicatieadviseur? Wat moeten we meer durven? En wat kunnen we vandaag al doen om een betere adviseur te worden? Ben geeft antwoord!

Wat zijn volgens jou de kenmerken van de gedroomde, ideale communicatieadviseur?
« Wanneer ik als opdrachtgever met een communicatieadviseur rond de tafel ga, dan zou ik heel graag het volgende willen: een betrokken persoon die eerst heel goed met mij nadenkt wat het echte doel is waar we naar moeten streven. Wat willen we bereiken? Wie willen bereiken? En dan komt pas de vraag: welke rol speelt communicatie hierin? Iemand die mij helpt om beter na te denken over mijn vragen, wensen en doelen daar word ik enthousiast van. »

Wat moeten de communicatieadviseurs meer durven volgens jou?
« Communicatieprofessionals beschikken over een groot arsenaal aan inzichten en technieken op het gebied van beïnvloeding. Maar heel vaak gebruiken ze die kennis niet om zichzelf te verkopen. Als je wilt dat je kennis in een organisatie ook echt wordt gebruikt, dan moet je zorgen dat je aan tafel zit. Niet aan het einde van het gesprek, maar aan het begin. Daar valt nog heel wat te winnen voor communicatieprofessionals. »

Wat zou een communicatieadviseur vandaag nog moeten doen om een topadviseur te worden?
« Wie een adviseur, docent, journalist is, of een ander vak beoefent waar het in hoge mate om inhoudelijke expertise gaat, zal een vast deel van zijn of haar tijd moeten besteden aan het telkens weer opfrissen van die kennis. Ik heb geluk: ik moet zelf elke week een column schrijven voor NRC. Dat dwingt me om iedere week minstens een halve dag te besteden aan nieuwe ontwikkelingen in mijn vak. Mijn advies zou zijn om jezelf, op de een of andere manier jezelf te verplichten om minimaal wekelijks tijd te nemen voor het vergroten en actualiseren van je vakkennis. Daar kun je vandaag al mee beginnen. »

Al meer dan 200 vakgenoten hebben zich aangemeld voor de Masterclass op 6 februari. Kun je een tipje van de sluier oplichten over wat je precies gaat doen die dag?
« We gaan onder meer kijken naar het concrete gedrag dat jou verder helpt binnen je organisatie. Hoe bouw je aan vertrouwen, hoe vergroot je jouw invloed? Ik zal natuurlijk suggesties doen, maar ik wil de deelnemers ook uitdagen om op een waarderende manier te onderzoeken wat nu al werkt. De volgende vraag is: hoe zorg je dat je dit effectieve gedrag niet af en toe vertoont, maar dat je hier een vaste gewoonte van maakt? Wat komt daarbij kijken? Het is essentieel dat je op dit gebied leerdoelen voor jezelf stelt, zodat je voortdurend met …read more

Source: Logeion