Logeion-bestuursupdate | november 2018

LOGNW_Vergadertafel.jpg

Woensdag 14 november kwam het Logeion-bestuur bij elkaar op het Logeion-kantoor aan de Koninginnegracht in Den Haag. Deze keer ook met Rudolph Strickwold, de winnaar van de communicatieprijs 2018 en die een jaar met het bestuur meeloopt. Aan bod kwam onder andere certificering, derdekwartaalcijfers, Galjaarddag en verschillende mogelijke samenwerkingen.

We beginnen deze keer met een discussie over hoe Logeion om moet gaan met certificering. Alfred Klaver van de TCC ligt een document toe waarin voorgesteld wordt om 1) te stoppen met de huidige vorm van certificering, omdat er vanuit de markt geen vraag meer naar is en 2) om leden van de TCC en de beroepsniveauprofielencommissie bij elkaar te brengen om zodoende de beroepsniveauprofielen (BNP’s) nieuw leven in blazen. BNP’s zijn één van de kroonjuwelen van de vereniging en verdienen meer aandacht. Daarna een update van het bureau waarin deze keer speciaal aandacht werd gevraagd voor Logeionline, de online community waarvoor alle leden op 8 november zijn uitgenodigd. Vraag aan het bestuur om ook actief te worden op Logeionline.

Vervolgens even kort stil gestaan bij de maandcijfers. Oktober was een goede maand, de ledengroei was heel fors en die werd veroorzaakt door de ledenwerfactie in oktober en de overstap van Cascadis-leden naar Logeion. Over cijfers gesproken, onze penningmeester Robert van Vliet liep ons door de cijfers tot en met het derde kwartaal en de prognose voor de rest van het jaar. We lopen mooi in lijn met de begroting en zoals het er nu uitziet zullen we aan het einde van het jaar een fractie meer in de plus eindigen dan begroot. En dat is een keurig resultaat, gezien ook de investering in bijvoorbeeld personeel, marketing en IT die we de afgelopen maanden hebben gerealiseerd.

Na de cijfers een korte terugblik op Galjaarddag. Een mooi congres, met interessante sprekers en hele mooie cases uit verschillende delen van het land. Sfeer was meer dan uitstekend op een mooie locatie in Bussum. Alle ingrediënten aanwezig voor het uitbouwen van Galjaarddag tot een jaarlijks vakcongres voor publiekscommunicatie. Met in de komende jaren hopelijk meer bezoekers, want dat verdient een dag als deze. Mooie bijvangst was natuurlijk de oproep van Jacques Wallage die tot goede publiciteit heeft geleid.

Na een mooie discussie over Galjaarddag vervolgens een update van Marjan over het inbedden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen Logeion. MVO is iets waar veel communicatieprofessionals mee bezig zijn en daarom moet onze vereniging daar ook een actieve rol in spelen. Aantal voorstellen van Marjan besproken die verder worden uitgewerkt. Een ander voorstel dat werd besproken is een samenwerking met Boom Uitgeverij over het digitaal beschikbaar maken van communicatievakliteratuur. Bestuur is blij met het voorstel, ondersteunt het voorstel en wil graag een nadere uitwerking van het voorstel. Volgende agendapunt was de voorbereiding van de keukentafelgesprekken, die op 12 december gaan plaatsvinden op het Omnicom-kantoor in Amstelveen. Uitgebreide discussie over het doel van de keukentafelgesprekken en wie ervoor zou moeten worden uitgenodigd. Rosalinde en Folkert zijn verantwoordelijk voor de keukentafelgesprekken en gaan er nog een keer kritisch naar …read more

Source: Logeion

    

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


*

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>