Gebrek aan analytische vaardigheden is grootste big data probleem van communicatieprofessie

Data-1_705x220.jpg

Nederlandse communicatieprofessionals moeten zich nadrukkelijker bezig houden met onderzoek en big data en wat deze betekenen voor hun professie. Dat is de uitkomst van een exploratief onderzoek dat Dr. Piet Verhoeven van de Universiteit van Amsterdam (UvA) uitvoerde voor Logeion. « Het onderzoek laat zien dat ons vak gebaat is bij een stevige discussie over wat big data organisaties, en hun communicatie, kan brengen en wat communicatieprofessionals daarbij kunnen inbrengen of daaraan kunnen toevoegen », aldus André Manning.

Het onderzoek biedt een interessante inkijk in hoe Nederlandse communicatieprofessionals naar de invloed van big data op hun vak kijken. Piet Verhoeven: « Zij zien het gebrek aan analytische vaardigheden bij communicatieprofessionals als de belangrijkste uitdaging (53,2%) voor de professie; gevolgd door gebrek aan tijd om de analyses van big data te bestuderen en te analyseren (41%) en het gebrek aan datakwaliteit (34,5%). » Uit diepte-interviews met een aantal communicatieprofessionals blijkt dat zij het ook zien als een kans om strategischer te worden en daardoor de positie van communicatie in de organisatie te verbeteren. De slagingskans hiervan lijkt af te hangen van de mate van pro-activiteit die de professie op dit gebied kan ontwikkelen. Op dit moment wordt die pro-activiteit nog niet waargenomen.

André Manning, directeur van Logeion: « Het onderzoek van Piet Verhoeven laat zien dat ons vak gebaat is bij een stevige discussie over wat big data organisaties, en hun communicatie, kan brengen en wat communicatieprofessionals daarbij kunnen inbrengen of daaraan kunnen toevoegen. Een centraal uitgangspunt kan daarbij zijn om big data niet te zien als een instrument dat ingezet kan worden, maar als een bestaand fenomeen waar een organisatie effectief of minder effectief mee om kan gaan. Data zijn in de digitaliserende wereld immers alomtegenwoordig, net als media (ook een aandachtsgebied van communicatie). » Verhoeven voegt daaraan toe: « Daarvoor is een ontwikkeling nodig in de richting van een professie waarin onderzoek en data centraler staan dan nu met professionals die de analytische vaardigheden hebben om dat te doen. Die kunnen communicatie ‘technicians’ 2.0 worden genoemd en zijn dan gespecialiseerd in datacommunicatie of data-PR. »

Voor het onderzoek van Piet Verhoeven is een combinatie van onderzoeksmethoden gebruikt: een systematisch literatuuronderzoek in de wetenschappelijke literatuur van strategische communicatie en journalistiek, een secundaire analyse van de Nederlandse data van de Europese Communicatie Monitor 2016 over big data en een aantal diepte-interviews met Nederlandse communicatieprofessionals. Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door de partners van het Centrum Strategische Communicatie (CSC) van Logeion.

Meer weten? In vakblad C verschijnt een uitgebreid artikel over dit onderzoek! De C#4 ligt 21 december op je deurmat.

…read more

Source: Logeion

    

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


*

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>