Logeion-bestuursupdate | december 2018

LOGNW_Vergadertafel.jpg

Woensdag 12 december was het een intensieve en inspirerende dag voor het Logeion-bestuur. In de middag vond de jaarlijkse keukentafelgesprekken plaats met een vertegenwoordiging van de leden en aansluitend de laatste bestuursvergadering van 2018. Beide gelegenheden vonden plaats op het kantoor van Omnicom in Amstelveen, met dank aan ons bestuurslid Rosalinde.

Als start van de bestuursvergadering een korte terugblik op de geslaagde keukentafelgesprekken. Iedereen is het er over eens dat de sfeer goed was, de opzet creatief en ook de inhoud van de discussies was prima. Dank aan Folkert en Rosalinde voor het organiseren en Hans Etman voor zijn inzet als facilitator. Het is goed om ieder jaar leden de kans te bieden om mee te denken over de koers van de vereniging.

Keukentafelgesprekken organiseren we ieder jaar en een van de onderwerpen die dit keer aan bod kwam, was een strategiedocument dat opgesteld was door de AOP over de visie op professionalisering. We gaan begin 2019 aan de slag met de uitkomsten van de keukentafelgesprekken, waarna het bestuur deze input waar mogelijk zal koppelen aan de visie op de pijler professionalisering.

Tijdens de bureau-update staan we opnieuw stil bij de kerncijfers, zoals de groei van het aantal leden. De verwachting is dat we in 2018 met ongeveer 9 procent zijn gegroeid. Een keurige prestatie gezien het aantal leden dat op heeft gezegd nog steeds “te hoog” is. Daarom zetten we actief in op het behouden van leden. Ieder lid dat opzegt krijgt vanaf nu een korte mail met de vraag om aan te geven wat de reden van opzeggen is. Hiermee kunnen we het globale beeld verdiepen op basis van harde data. In ieder geval gaan we in 2019 nog actiever aan de slag met een ledenwerf- en bindstrategie om het aantal opzeggers terug te brengen. Goede hoop is gevestigd op de nieuwe ledenfacturen die eind januari worden verstuurd. Hiermee hopen we meer inzicht te krijgen in de verwachtingen die er zijn over het lidmaatschap van Logeion. Het mooie nieuws is dat de publicatie van het aantal vacatures op de website blijft stijgen. In december zijn meer dan 30 vacatures geplaatst.

Tijdens de bestuursvergadering liep Folkert met ons door de programmering en zoemde in op interessante ontwikkelingen: het aantal bezoekers vertoont de afgelopen jaren een stijgende lijn. Dit jaar in totaal ruim 4500 bezoekers, waaronder 700 bezoekers op C-DAY18. Het aantal activiteiten dat door leden wordt georganiseerd lag in het verleden echter hoger. Het merendeel van de programma-activiteiten wordt tegenwoordig door het bureau georganiseerd. Tenslotte hebben we nog een keer stil gestaan bij onze online community Logeionline, die beter van de grond moet komen. Het bestuur wordt gevraagd om hierbij een actieve rol te spelen.

Tijdens het volgende agendapunt is het voorstel besproken over hoe in de toekomst om te gaan met de Comm/v verkiezingen. Een aantal bestuursleden heeft hiervoor een eerste opzet gemaakt. De conclusie is dat 2019 nog te vroeg is om veranderingen door te voeren in de aanpak. Daarom is besloten om samen met een aantal leden het voorstel voor …read more

Source: Logeion

    

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


*

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>