Interview: “Purpose is een onhaalbare ambitie: een uitdagend doel”

Purpose705x220.jpg

Er is vrijwel geen vakterm die zo vaak wordt gebruikt en zo zelden wordt begrepen, als purpose. Paul Stamsnijder vertelt waar organisaties op kunnen letten, waarom purpose zo belangrijk is en hoe je geloofwaardig blijft als organisatie.

Wat is purpose? En kun je je purpose meten?
« Purpose is te omschrijven als het antwoord op de vraag: what’s next? Het is een vermetel doel, dat relevant is voor alle stakeholders. Uit purpose spreekt de maatschappelijke ambitie van de organisatie. Christine Lagarde van het IMF omschreef de essentie van het purposedenken als “serving others, not yourself”. Een purpose an sich is ook zeker meetbaar te maken: bijvoorbeeld door met stakeholderonderzoek vast te stellen in hoeverre alle belanghebbenden de ambitie herkennen, waarderen en uitdagend genoeg vinden. Toch verdient de zoektocht naar de metrics relativering: niet alles van waarde is meetbaar, net zoals niet alles wat meetbaar is van waarde is. »

Waar moeten organisaties op letten als ze met hun purpose aan de slag gaan?
« Er zijn meerdere risico’s voor organisaties die met hun purpose aan de slag gaan. Men noemt dan altijd eerst het risico dat organisaties meer beloven dan ze waarmaken en dat daarmee een irrelevante of juist veel te generieke claim wordt gelegd. Te grote woorden leiden dan tot het verwijt van ‘greenwashing‘ of ‘purposewashing‘ en dat zou reputatieschade tot gevolg hebben. Daar ben ik het ten dele mee eens: de enige plek waar succes voor werk komt, is in het woordenboek.

« De grootste fout die je kunt maken, is dat je niet ambitieus genoeg bent. Het grootste risico is dat je geen enkel risico durft te nemen. »

Het omgekeerde is immers minstens zo waar: dat er te vaak veel te klein wordt gedacht. Wie purpose wil ontwikkelen kijkt niet naar de postzegel, maar naar de envelop. Er is veel kritiek geweest op de campagne waarmee Rabobank haar purpose “Growing a better world together” introduceerde, maar deze heeft het merk veel meer voordeel dan nadeel opgeleverd. De grootste fout die je kunt maken, is dat je niet ambitieus genoeg bent. Het grootste risico is dat je geen enkel risico durft te nemen. »

Waarom zetten organisaties massaal in op purpose?
« Bedrijven worden niet meer primair gewaardeerd om hun economische prestaties, maar om hun maatschappelijke impact. Opvallend is ook de interesse vanuit de financiële wereld voor fenomenen als integrated reporting en impact investing. Dat betekent dat organisaties een hoger doel nodig hebben om de verbinding met al hun stakeholders tot stand te brengen en in stand te houden. Het gaat wel ver. Het merk wordt kerk: soms lijkt het wel alsof het bedrijfsleven de rol van de diplomatieke dienst overneemt. Logisch dat dit cynische reacties oproept, maar dat is niet erg. Wij willen vooral duidelijk maken dat alles begint met ambitie: in het denken over purpose wordt veel te vaak geredeneerd vanuit mogelijke risico’s, terwijl je juist lef nodig hebt om het verschil te maken. Zoals de transportondernemer Wim Bosman zei: een goed ondernemer neemt een risico per dag. »

Hoe word je purpose geloofwaardig en wanneer sla je door? En …read more

Source: Logeion

    

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


*

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>