Check in voor een trip door het land van de Omgevingswet!

website_705x220-26.jpg

Het kan je niet ontgaan zijn: de Omgevingswet komt eraan. Maar heb je scherp wat dat voor jou als communicatieprofessional inhoudt? Dat kom je te weten op het Praktijkcongres: Omgevingswet voor communicatieprofessionals, een initiatief van de themagroep Omgevingswet en communicatie. We gaan in gesprek met de groepsleden om meer te weten te komen over de Omgevingswet en wat we 4 juli op het congres kunnen verwachten.

Waar staat de Omgevingswet voor? Anke Glasmeier, communicatieliaison bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en lid van de themagroep, licht toe: « De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De wet biedt overheden, in het bijzonder gemeenten, de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een betere en snellere besluitvorming. »

De wet is ook behoorlijk complex. Het integreert het ruimtelijk domein met sociaal-maatschappelijke opgaven en duurzaamheidsdoelen als klimaatadaptatie. En de wet geeft meer ruimte aan, en daarmee ook meer verantwoordelijkheid bij, initiatiefnemers en inwoners. Anke: « Dat heeft dus nogal wat gevolgen voor de positionering en profilering van de organisatie waarvoor je werkt. Met elkaar werk je meer ten dienste van de maatschappelijke opgave. »

Harry Louwenaar, zelfstandig communicatiestrateeg en ook lid van de themagroep, vult aan: « De Omgevingswet is een goede aanleiding om als overheid eens goed in de spiegel te kijken. Deze reflectie op de eigen ambities en wenselijke rol lijkt me een mooie opgave voor communicatieprofessionals. Pak die spiegel, geef ook een persoonlijk antwoord op die vragen en entameer van daaruit intern het gesprek: Waar staan we als gemeente voor? Hoe zorgen we ervoor dat initiatiefnemers de rol pakken die de wet van hen vraagt? En hoe ver moeten we gaan om inwoners te faciliteren? Het helpt enorm als je je daar als provincie, gemeente of waterschap helder over uitspreekt. Over je eigen ambities en over hetgeen je wel en niet kan bijdragen aan het realiseren daarvan. »

« Voor de communicatieprofessionals ligt de uitdaging om dit met goede communicatie en participatie te ondersteunen », stelt themagroepslid en participatie-expert Eric Vink. « Door niet alleen ‘doorgeefluik’ van boodschappen te zijn, maar ook adviseur, verbinder, facilitator en coach. Wij hebben immers verstand van hoe je ‘buiten naar binnen haalt’ en ‘binnen naar buiten brengt’. Met de nadruk die de wet legt op participatie word je uitgedaagd goede interactie tot stand te brengen. Daar kan je je collega’s bij op weg helpen. Maar je moet ook nadenken over hoe je de kwaliteit van participatie borgt als straks de initiatiefnemer verantwoordelijk is voor het organiseren ervan. Worden de verschillende belangen voldoende meegewogen? Wie bepaalt wat goede participatie is? Wat is straks de rol en positie van de gemeenteraad? Het vak wordt er alleen maar leuker op! »

Het Praktijkcongres: Omgevingswet voor communicatieprofessionals op 4 juli is een samenwerkingsverband tussen Logeion, gemeente Rotterdam, Ministerie van BZK (programma Aan de slag met de Omgevingswet) en met medewerking van VNG. « Op het praktijkcongres bieden we voor elk wat wils », zegt Eric, …read more

Source: Logeion

    

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


*

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>