Logeion-bestuursupdate | februari 2019

Bestuursverslag bestuursvergadering 705x220.jpg

Afgelopen week kwamen het Logeion-bestuur en het vernieuwde Young Logeion-bestuur bij elkaar in een inspirerende brainstormsessie over de prioriteiten voor een gezamenlijk jaarplan 2019/2020. De besturen kwamen samen op een fijne locatie in Utrecht, centraal en goed bereikbaar. Voordat de sessie officieel van start ging, blikten we terug op een succesvol 2018.

Het jaar 2018 bracht ons ruim 800 nieuwe leden, meer dan 4.500 bezoekers op de Logeion-bijeenkomsten (inclusief 700 bezoekers op C-day18) en een groeiend Centrum Strategische Communicatie. Vervolgens hebben we goede discussies gevoerd over waar we naartoe willen met de vereniging. Christian Burgers schoof aan, inspirerend bijzonder hoogleraar en boordevol plannen. Aan het einde van de avond hebben we een lijst met prioriteiten opgesteld, die we samen zullen uitwerken. Een kleine groep, bestaande uit mensen uit beide besturen en ondersteund door het bureau, gaat hier de komende weken verder mee aan de slag:

 1. Het merk Logeion « nieuw leven » inblazen;
 2. Groei en behoud van leden;
 3. Content waarbij we steeds nadrukkelijker willen denken als ‘publisher’, met een toegankelijke website en op maat gesneden inhoud;
 4. Meer ruimte voor innovatie binnen Logeion, in de meest brede zin van het woord: in onze programmering, de verenigingsstructuur, samenwerken met en leren van andere disciplines.

…read more

Source: Logeion

    

Nieuw, nieuw, nieuw: plannen en projecten van Logeion

Nieuw vernieuwing plannen projecten 705x220.jpg

Dit jaar staat voor Logeion in het teken van groei, samenwerken en vernieuwende ideeën. Zo schreef Wieneke Buurman, voorzitter van Logeion, begin dit jaar in haar nieuwjaarswens aan alle leden. Op het bureau is dan ook in de eerste twee maanden van dit jaar al hard gewerkt aan een aantal vernieuwingen, die we graag met je delen.

In de eerste maand van 2019 werden al enkele vernieuwingen bekend gemaakt, zoals het feit dat je vakblad C zes keer per jaar ontvangt en een nieuwe hoogleraar op de Leerstoel Strategische Communicatie: Christian Burgers. Maar er is meer. Benieuwd wat binnenkort nog meer gaat veranderen? We zetten de vernieuwingen bij Logeion voor je op een rijtje.

Vernieuwing van de website
Wellicht is het je al opgevallen, want we hebben de teksten van de website aangepakt en daar zijn we nog steeds mee bezig. De structuur van de homepage is nu al een stuk gebruiksvriendelijker en daar komt in de komende weken nog een verbeterslag. De nieuwe vormgeving en structuur gaan ervoor zorgen dat de website moderner, gebruiksvriendelijker en toegankelijker wordt. Kom je iets tegen wat door werkzaamheden aan de website niet werkt? Laat het ons weten, dan gaan we het oplossen.

Customer Journey
De ‘Customer Journey’, of ook wel alle contactmomenten met de leden, wordt ook dit jaar nog aangepakt. Alle standaard e-mails, brieven en flyers worden onder de loep genomen en grondig bekeken of de informatie en de ‘tone of voice’ nog bij de beroepsorganisatie van vandaag past.

Vakblad C
Het vakblad valt niet alleen vaker op je deurmat, want vanaf dit jaar verschijnen er zes edities in plaats van vier. Het vakblad heeft ook een fris uiterlijk en een moderne vormgeving gekregen. Je kunt dit al zien in de eerste editie van het jaar, dat op 1 maart bij je op de deurmat valt. We zijn benieuwd wat je ervan vindt!

Facturen
Vanaf 14 februari versturen we de Logeion-facturen in een nieuwe vormgeving met meer kleur, heldere en duidelijke informatie. Komende tijd gaan we hard aan de slag om een iDeal-betaallink toe te voegen aan de facturen, zodat betalen nog minder moeite kost.

Beroepsniveauprofielen
In de eerste C van dit jaar vind je ook een artikel over de vernieuwing van de beroepsniveauprofielen (BNP’s). In 2019 worden de BNP’s gemoderniseerd, waarbij de (technologische) ontwikkelingen van het vak worden meegenomen. Heb je suggesties of ideeën die volgens jou niet mogen ontbreken bij de vernieuwing van de BNP’s? Stuur dan je suggesties naar info@logeion.nl.

Benoemingen
Op 6 februari hebben we bekend mogen maken dat Christian Burgers de nieuwe hoogleraar op de Logeion-leerstoel is. Sinds begin februari heeft Young Logeion een nieuwe voorzitter: Oscar van Elferen en twee nieuwe bestuursleden: Kimberly Hermens (community manager) en Amelie Ribbers (externe relaties) gekregen.

Samenwerkingen
Eind vorig jaar werd aangekondigd …read more

Source: Logeion

    

Hier liggen we wakker van: de top 10 nachtmerries

Involve top 10 nachtmerries2 705x220.jpg

Wat houdt vakgenoten uit hun slaap als het om interne communicatie gaat? Logeion en Involve, specialist in communicatie en verandering, vroegen dat eind 2018 in een poll aan interne communicatieprofessionals. De top 10 van ‘nachtmerries’ biedt stof tot nadenken. En om over te praten. Zoals we tijdens het gratis webinar van Involve en Company Webcast op 11 maart met onder andere Logeion-directeur André Manning zullen doen.

Wat houdt de interne communicatieprofessional uit hun slaap? Dit zijn de antwoorden die uit onze poll kwamen met daarachter het percentage deelnemers dat voor dit onderwerp koos. Deelnemers konden meer dan één antwoord aangeven:

 1. Anders organiseren: Hoe kunnen we binnen nieuwe organisatievormen blijven bouwen aan gemeenschappelijkheid en gedeelde percepties over waar de organisatie voor staat? (75%)
 2. Informatie op maat: Hoe bereiken we alle medewerkers met dezelfde inhoud in een versnipperend landschap van informatievoorziening? En hoe krijgen we daar interactie over? (69%)
 3. Accountability: Hoe laat je zien dat wat je aan interne communicatie doet iets oplevert voor de organisatie? (58%)
 4. Rol van interne communicatie: Wat kunnen we wat anderen niet kunnen, hoe blijven we relevant en hoe blijven we verrassen? (57%)
 5. Kennis van andere vakgebieden en technologie: Wat moeten we naast communicatie nog meer weten en hoe komen we daaraan? (49%)
 6. Aansluiten bij de business: Wat kunnen we doen om beter te snappen wat er speelt in de organisatie? (43%)
 7. Interne en externe communicatie: Hoe verhoudt dit zich tot elkaar, nu en in de toekomst? (34%)
 8. Opleiding: Welke competenties zijn nodig in een interne communicatiefunctie van de toekomst? (33%)
 9. Diversiteit: Wat betekent interne communicatie als je rekening houdt met diverse groepen? (32%)
 10. Advieskracht: Hoe versterken we organisaties vanuit een adviesrol? (26%)

Anders: (8.57%)

 • Rol van leiderschapscommunicatie als belangrijkste, meest impactvolle communicatiekanaal
 • Rol van onze leiders in interne communicatie
 • Welke platforms werken echt?

Het hart raken
Helder is dat communicatieprofessionals wakker liggen van óf het vak óf de organisatie zelf. Dat we ons willen blijven vernieuwen is natuurlijk een prachtige uitkomst. Inzoomend op de organisatie: we voelen dat we iets moeten met de grote ontwikkelingen in de maatschappij en de technologie die zo’n enorme weerslag hebben op profit- en non-profitsectoren. Hoe die uitwerken op reputatie is al lang onderwerp van het gesprek in ons vak. Hier staat ‘anders organiseren’ met stip bovenaan, met als goede tweede ‘versnippering’. We kijken ook naar technologie en naar hoe bijvoorbeeld verschillende generaties communiceren en interacteren met elkaar. Kortom, zaken die het hart van organisaties raken. En waar ook bijvoorbeeld managers en HR-mensen zich over buigen.

Alleen of samen?
De onvermijdelijke vervolgvraag is: wat gaan we doen? En met wie? Het gaat om grote onderwerpen. Pak je die alleen op? Of liever met collegaprofessionals uit andere disciplines in jouw organisatie? We gaan die discussie aan in het eerste (gratis!) webinar van Involve samen met Company Webcast op 11 maart tussen 15:30 en 16:30 uur. Logeion-directeur André Manning, met grote ervaring bij bedrijven als Booking.com en Philips, doet mee. Net als Cindy Meervis, o.a. oud HR-directeur van Royal Haskoning en HR-manager van Vehicle Refinishes en bij Global HR van AkzoNobel. Ook Ellen van den Haak …read more

Source: Logeion

    

Pak je kans en doe mee aan de Strategische Communicatie Challenge

Strat.Comm.Chall. 705x220.jpg

Logeion en het Centrum Strategische Communicatie (CSC) dagen onderzoekers uit in de Strategische Communicatie Challenge. Stuur je onderzoeksvoorstel voor een onderzoek dat antwoord geeft op een actuele en relevante vraag op het gebied van strategische communicatie voor 1 maart in. De winnaar van de Strategische Communicatie Challenge krijgt steun en budget van het CSC. Een unieke kans om jouw onderzoek te realiseren of uit te bouwen!

Het afgelopen jaar is door dr. Piet Verhoeven en een aantal onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam in opdracht van Logeion een onderzoek uitgevoerd naar de rol van communicatie ten aanzien van Big Data in de boardroom. Ook het komend jaar wil Logeion weer een onderzoek laten uitvoeren door onderzoeksinstellingen. Zij worden van harte uitgenodigd met voorstellen te komen. Een Dragon’s Den bestaande uit twee partners (corporate en bureau), twee vertegenwoordigers van het Logeion-bureau en -bestuur en een vertegenwoordiger wetenschap beoordelen de voorstellen.

Wat houdt de Strategische Communicatie Challenge in?
Logeion daagt onderzoekers uit om met een onderzoeksvoorstel te komen dat antwoord geeft op een actuele en relevante vraag op het gebied van strategische communicatie. Het idee is dat je in circa 5 minuten het voorstel presenteert, waarna vragen kunnen worden gesteld door de Dragon’s Den. Het voorstel hoeft geen tot in de puntjes uitgewerkt projectvoorstel te zijn, maar moet een idee geven van de mogelijke impact van je onderzoek. Na de selectie door de Dragon’s Den zal er gelegenheid zijn om een en ander uit te werken in een projectvoorstel, waarover door het AB van Logeion een besluit genomen kan worden. Je pitch wordt beoordeeld door een Dragon’s Den bestaande uit een vertegenwoordiger van het bureau van Logeion (André Manning), het bestuur (Celia Noordegraaf), twee partners (één uit de bureauwereld, één vanuit de corporates) en een vertegenwoordiger vanuit de wetenschap.

Waarover moet het onderzoek gaan?
Mogelijke thema’s waaraan gedacht kan worden:

 • Professionalisering van communicatie
 • Uitdagingen van big data en AI
 • Corporate communications in an agile organisation
 • Crisiscommunicatie en social media
 • Uitdagingen rond diversiteit
 • Communicatie en gedragsverandering

Kijk bijvoorbeeld of uit je eigen onderzoeksgebied een interessante vraag voortkomt voor Logeion, waar je een aantal van je mensen gedurende een half jaar op zou kunnen/willen zetten. De relevantie voor Logeion wordt hoger wanneer het thema relevant is voor een brede groep communicatieprofessionals. Je kunt natuurlijk ook partners vragen, wat zij interessant zouden vinden.

Waaraan moet het onderzoeksvoorstel voldoen?
De onderzoekseisen zijn:

 • Verzamel en analyseer empirische data met een onderzoeksmethode die past bij de vraag (kwalitatief of kwantitatief)
 • Idealiter is het onderzoeksresultaat relevant voor de praktijk én de wetenschap
 • Praktische relevantie: het onderzoeksresultaat wordt samengevat in een handzame overzichtsheet (management summary/infographic) die kan worden gedownload via de website van Logeion ten behoeve van de communicatiegemeenschap. Zoals de Academic Society dat bijvoorbeeld doet met diens Communication Snapshots.
 • Wetenschappelijke relevantie: het onderzoek resulteert in een academische bijdrage die tenminste kan worden aangeboden op het Etmaal van de Communicatie (eind jan/begin februari 2020) en zo mogelijk aan een wetenschappelijk tijdschrift dat in aanzien staat bij vakgenoten.

Wat is de planning van het onderzoek?
De resultaten van het onderzoek worden in november 2019 gepresenteerd aan …read more

Source: Logeion

    

Christian Burgers nieuwe bijzonder hoogleraar op Leerstoel Strategische Communicatie

Nieuwe hoogleraar 705x220.jpg

Dr. Christian Burgers (1983) wordt per 1 maart 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Leerstoel Strategische Communicatie op de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Deze Leerstoel wordt sinds 2008 mogelijk gemaakt door Logeion en de Partners van het Centrum Strategische Communicatie (CSC) van Logeion. Christian Burgers volgt hiermee Noelle Aarts op, die de Logeion-leerstoel tussen 2008 en eind 2017 heeft bekleed.

Christian Burgers gaat als bijzonder hoogleraar een brugfunctie vervullen tussen de communicatiewetenschap en -beroepspraktijk. De bijzondere Leerstoel Strategische Communicatie aan de UvA sluit aan bij het doel van Logeion om het communicatievak verder te professionaliseren. Voor de UvA is de Leerstoel een goede aanvulling op de reeds aanwezige onderwijs- en onderzoeksexpertise op het brede terrein van de communicatiewetenschap.

« Met de benoeming van Christian Burgers hebben we een nieuwe, enthousiaste hoogleraar geselecteerd die al op jonge leeftijd zijn sporen heeft verdiend in de communicatiewetenschap », aldus André Manning, directeur van Logeion. « Zijn kennis, interesse en onderzoeksgebieden sluiten heel goed aan bij onze wens om nadrukkelijk te kijken naar nieuwe, technologische ontwikkelingen en hun invloed op het communicatievak. Ik ben ervan overtuigd dat Logeion, de UvA en ons vak heel veel plezier aan elkaar gaan beleven. »

Burgers voegt hieraan toe: « Vele ontwikkelingen in communicatietechnologie en de samenleving in het algemeen maken dit een fascinerende en uitdagende tijd om als communicatieprofessional actief te zijn. Ik kijk ernaar uit om als bijzonder hoogleraar op de Leerstoel onderzoek op te zetten naar deze ontwikkelingen en de resultaten te delen met de communicatiepraktijk. Ik ben vereerd door de benoeming en kijk uit naar de samenwerking met Logeion, de Partners van het CSC en mijn collega’s binnen de programmagroep Corporate Communication van de UvA. »

Over Christian Burgers
Christian Burgers is momenteel universitair hoofddocent bij de afdeling Communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Onderzoek van Burgers richt zich op strategisch communiceren via taal. Voor zijn onderzoek heeft hij individuele onderzoekbeurzen, zoals: VENI (2013) en VIDI (2017) verworven en gepubliceerd in belangrijke communicatiewetenschappelijke tijdschriften zoals ‘Journal of Communication’, ‘Communication Theory’ en ‘Communication Research’. Daarnaast heeft hij ook ruime ervaring bij het vervullen van een brugfunctie tussen wetenschap en praktijk, bijvoorbeeld door het verwerven van onderzoekbeurzen met praktijkpartners binnen het NWO-programma ‘Creatieve Industrie’ en via publicaties in praktijkpublicaties, zoals: ‘Tijdschrift voor Marketing’, ‘Tekst[blad]‘ en www.swocc.nl.

Over het Centrum Strategische Communicatie en de Leerstoel Strategische Communicatie
Het Centrum Strategische Communicatie van Logeion is een niet-fysiek platform dat de verbinding tussen communicatiewetenschap en -praktijk aanjaagt. De verdieping en verrijking die de ontmoetingen tussen wetenschap en praktijk opleveren, geven richting aan de verdere positionering en professionalisering van het vak communicatie. Het hart van CSC is de Leerstoel Strategische Communicatie, soms ook wel kortweg de Logeion-leerstoel genoemd. De Leerstoel wordt bekleed door een hoogleraar die zich inzet voor de ontwikkeling van het vakgebied strategische communicatie door onder andere het begeleiden van promovendi en het geven van onderwijs, maar ook tal van optredens bij (boek)presentaties, in adviesraden, bij congressen en andere bijeenkomsten. Deze Leerstoel wordt sinds 2008 mogelijk gemaakt door …read more

Source: Logeion

    

Wil Michels: Visie op communicatie van de organisatie

Visie-organisatie_WilMichels-705x220.gif

Een communicatiestrategie moet (mee)helpen aan het oplossen van een communicatievraag. Ze moet de gewenste positionering zowel intern als extern versterken. Maar een team Communicatie moet zelf ook bedenken wat ze met de communicatie van de organisatie wil. Wat is de visie op communicatie? En hoe kun je deze vormgeven? Wil Michels, communicatieadviseur, -docent en auteur, geeft je handvatten!

In mei verschijnt het vernieuwde boek ‘Communicatiestrategie’, waar Wil Michels onder andere in gaat op de visie op communicatie. Wil jij alvast meer lezen over dit onderwerp? Download hier een sneak preview van het boek!

…read more

Source: Logeion

    

Save the date: 20 juni C-day19!

C-day19.gif

Op donderdag 20 juni 2019 organiseert Logeion het grootste jaarlijks event voor communicatieprofessionals in Europa: C-day19! Staat het al in jouw agenda? Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de invulling van het programma en doorontwikkeling van dit vakcongres. Zo is de website van C-day opgefrist en de zoektocht naar de Communicatieman/vrouw en het Talent van het Jaar weer begonnen.

Dus ben jij of ken jij de communicatietopper van het jaar? Draag ze dan nu voor. En houd de website van C-day19 in de gaten voor de kaartverkoop en programma-updates!

…read more

Source: Logeion

    

Nieuwe internationale samenwerking met: International Public Relations Association (IPRA)

Samenwerking IPRA 705x220.jpg

Na eerdere samenwerkingen met de Britse PRCA en de Surinaamse communicatievereniging CCPR heeft Logeion opnieuw een internationale samenwerking gesloten. Immers, kennis van het communicatievak wordt niet alleen in Nederland ontwikkeld, maar ook buiten onze landsgrenzen. Daarom hebben we nu een officiële overeenkomst getekend met de International Public Relations Association (IPRA).

Door deze samenwerking met de International Public Relations Association (IPRA) krijgen de 4.000 Logeion-leden kosteloos toegang tot kennis en whitepapers die door de IPRA worden ontwikkeld, zoals de zogeheten ‘IPRA Thought Leadership Essays’ en de samenvattingen van de communicatiecases die het afgelopen jaar door de IPRA met de Golden Awards zijn onderscheiden. Ook heeft Logeion nu nog beter en meer toegang tot internationale sprekers die, waar mogelijk, een plek krijgen in de programmering van de Logeion. Aansluiting zoeken bij internationale communicatieverenigingen is een belangrijk middel voor onze vereniging om de ontwikkeling van het communicatievak verder vorm te geven en te leren van datgene wat er in de landen om ons heen gebeurt.

…read more

Source: Logeion

    

Werving in de publieke sector: leg de focus op de sollicitant!

In Nederland zijn meer mensen aan het werk dan ooit tevoren, maar er zijn tegelijkertijd ook meer openstaande vacatures dan kandidaten. Hoe kun je hier als communicatieprofessional mee omgaan en alsnog vacatures vullen in deze krappe arbeidsmarkt?

Publieke sector populair
Om te beginnen goed nieuws: volgens Intelligence Group (2017) is werken in de publieke sector populair. Drie werkgevers uit de publieke sector staan in de top tien, namelijk het Rijk, de Belastingdienst en de Politie. Ondanks deze populariteit blijken veel organisaties binnen de publieke sector moeite te hebben met het werven van personeel (Driessen, 2017): slechts 32% van de organisaties gaf aan dat werving van personeel geen probleem was.

De perfecte baan?
Het is belangrijk om te onthouden dat er maar weinig mensen zijn die een vacature zien die honderd procent bij hen past. Hoe pakkend een vacaturetekst ook geschreven is: niet elke geschikte kandidaat ziet zichzelf ook als geschikt voor de betreffende rol. Het solliciteren is op zich ook al een stap, want met elke nieuwe baan kiest een kandidaat ook voor een nieuwe stap in zijn of haar leven.

Interesseren
Het aantrekken van de juiste mensen is geen eenvoudig proces, zeker aangezien het een combinatie is van wederzijdse communicatie en interesse, waarbij interesse spontaan komt en niet te forceren is. Volgens de jobmarketing experts van Brockmeyer is bovendien ruim 75% van de ideale kandidaten niet actief op zoek naar een nieuwe baan. Maar hoe wek je die interesse dan toch?

Een pakkende, duidelijke vacature heeft weinig zin als mensen deze niet onder ogen krijgen. Gelukkig kun je hierop inspelen: ruim tien miljoen Nederlanders bevinden zich dagelijks op social media. Een groot deel van het sollicitatieproces begint op social media en loopt door op werken bij-websites of online vacaturebanken, zoals bijvoorbeeld de vacaturebank van Logeion. Online kanalen zijn dus vrijwel onmisbaar geworden in zowel hun persoonlijke leven als in hun professionele leven, waardoor ze ideaal zijn om in te zetten voor een gerichte wervingscampagne voor jouw vacature!

Alleen een (werken bij-) website voldoet niet meer, dus moet je er ook voor zorgen dat de social mediakanalen van jouw organisatie zo aantrekkelijk mogelijk zijn voor potentiële kandidaten. Zorg ervoor dat je voldoende informatie verschaft over jouw organisatie en plaats regelmatig interessante content die goed past bij de groep die jij graag aan wilt spreken. Het bereiken van je doelgroep is namelijk nog nooit zo makkelijk geweest. In online campagnes kun je steeds nauwkeuriger kiezen wie jij wilt te bereiken en hoopt te interesseren met je vacature. Als de juiste mensen dus jouw social mediakanalen opmerken en via deze kanalen doorklikken naar jouw website omdat de content hen aanspreekt, zien ze wellicht ook sneller jouw vacatures.

Aandacht vasthouden
Nadat iemand interesse toont in jouw organisatie, wil je de aandacht natuurlijk vasthouden. Consistency is key: blijf consistent met het plaatsen van content en blijf in de gaten houden wat wel en wat niet aanslaat bij de mensen die jij graag wilt bereiken. Zorg dus voor aantrekkelijk beeld en passende, actuele inhoud voor je doelgroepen.

Mocht je het nog niet …read more

Source: Logeion

    

Frank Janssen: ‘Frankwatching is min of meer toevallig ontstaan’

Frankjanssen705x220.jpg

Frank Janssen oprichter en CEO, vertelt in dit interview over het ontstaan van Frankwatching en geeft tips over het ‘in the cloud’ werken met het team.

Hoe is Frankwatching ontstaan en met welk doel is het gestart?
« Frankwatching is min of meer toevallig ontstaan. Ik werkte bij PostNL als manager Internet & Intranet en we experimenteerden daar vanaf 2002 al volop met interne blogs op het intranet. Mijn doel was om via die blogs interessante feiten en inspirerende ontwikkelingen te delen. Omdat mijn artikelen op dat intranet maar door een handvol mensen gelezen werden, besloot ik om de verhalen voortaan op internet te delen. Ik maakte in februari 2004 een blog aan bij Blogger.com en dat was het prille begin van Frankwatching. Wat ik destijds helemaal niet voorzien had, was dat ik van deze hobby ooit ook echt mijn werk zou gaan maken. Maar het mooiste vind ik toch wel dat we samen met inmiddels ongeveer 600 auteurs, zo’n 50 trainers en natuurlijk het eigen team (ruim 30 mensen) Frankwatching hebben kunnen uitbouwen tot een leidend platform waar honderdduizenden professionals uit Nederland en België komen om zich te laten inspireren, kennis te halen en ook te delen.

Frankwatching heeft pas sinds een paar jaar een kantoor en voorheen werkte​n​ alle medewerkers “thuis” of ook wel ‘in the cloud’. Waarom hebben jullie uiteindelijk toch voor een kantoor gekozen?
« We hebben inderdaad 11 jaar lang zonder kantoor gewerkt. In onze bedrijfscultuur zit het samenwerken ingebakken en onze ervaring is dat dit met een klein team ook uitstekend online kan. Het team bleef echter groeien en vanaf het moment dat we boven de, zeg, 15 mensen kwamen nam de behoefte aan een eigen kantoor ook echt toe. We hebben een vrij jong team en het waren vooral de millennials die aandrongen op een gezamenlijke werkplek. We groeiden al snel uit ons eerste kantoor en maken nu sinds ruim twee jaar deel uit van JIM, de coworking space van Jaarbeurs Utrecht. Deze kantooromgeving past door haar open karakter perfect bij ons. Iedereen is nog steeds vrij om thuis te werken maar je ziet dat het kantoor erg populair is. We werken veel met multidisciplinaire verbeterteams en bij de brainstorms komen de verschillende meetingrooms & -points uitstekend van pas. Daarnaast wordt het kantoor ook volop gebruikt voor allerlei borrels en andere (gezellige) teamactiviteiten. »

En hebben jullie tips en tools om goed ‘in the cloud’ samen te werken en productief thuis te werken?
« We gebruiken veel online tools om samen te werken, maar de belangrijkste zijn toch wel Google G Suite (al onze documenten delen we via Google Drive) inclusief natuurlijk Gmail (voor e-mail) en Google Hangouts (voor chat), Skype (voor videocalls), WhatsApp (we werken per team met eigen groepen) en last but not least Slack. Die tool gebruiken om de mailbox te ontlasten, om kennis te delen en ook gewoon om lol te hebben :) In onze eigen Slack-workspace hebben we meer dan 100 kanalen in gebruik, daarnaast delen we ook workspaces met externe partners. Bij ons is …read more

Source: Logeion